کون دادن آرمین

سلام ب همه دوستان
من ارمین ۱۸ سالمه
من امروز میخام داستان اولین کون دادنم ب رفیقم ممد رو براتون تعریف کنم
من از زمانی ک فهمیدم کیر چیه و جغ زدن رو شروع کردم بیشتر بجای اینکه حس ب کردن داشته باشم بیشتر دوس داشتم کون بدم اما هیچوقت شرایطش پیش نیومد حتی اگه شرایطم اوکی میشد ترس از اینکه ابرو ریزی بشه نمیذاشت ک بخام این کارو انجام بدم
من خیلی تو سایت های پورن فیلم های کون دادن پسرا و گی اینجور چیزا نگاه میکردم همیشه ام ب طرز فجیعی حشری میشدم و همیشه دوس داشتم یکیو پیدا کنم ک بتونم باهاش این تجربه رو بکنم اما ترسه نمیذاشت

 

تا اینکه ی سری ی فکری افتاده بود ب ذهنم ک با ی نقشه ای رفیقم ممد رو بیارم خونمون و بهش بدم حالا در طول داستان میفهمید نقشم چی بود
خونه ما معمولن خیلی کم پیش میاد ک خالی بشه و من فقط تنها باشم تو خونه منم همش منتطر ی فرصت بودم تا خونمون خالی بشه و نقشمو عملی کنم
تا اینکه ی روز مادربزرگم ب مادرم زنگ زد و گفت ک یکی از اقواممون (اقوام دور ) فوت کرده و باید برن مراسم و خاکسپاریش مادرم سریع اماده شد و ب منم گفت ک حاطر شم بریم اما با کلی بهونه اوردن بالاخره تونستم رائشو بزنم و باهاش نرم
تا رفت اول رفتم یکم ب خودم رسیدم کونمو تمیز کردم
اینم بگم ک من علاقه زیادی ب فوت فتیش دارم و یکی از ارزوهام لیسیدن پاهای ی دختره بخاطر همینم ی جفت جوراب شیشه ای بلند تو کشوم داشنم ک خیلی وقتا اونارو بو میکرد و جغ میزدم
جورابو پوشیدم ک تا یکی دو سانت بالای زانوم بود
ی شلوار داشتم ک تازگی پشت ساق پام پاره شده بود و من ننداخته بودمش دور سریع یادش اون شلواره افتادم و اونو پوشیدم رو جورابه
از پایین مشخص بود جوراب پامه اما بقیش زیر شلوار بود
بعد از اینکه اماده شدم سریع زنگ زدم ب ممد ک بیا خونمون و بشینیم پی اس بازی کنیم . اونم قبول کرد و گفت میام
خونه رفیقم نزدیک ما بود و حدودا نیم ساعت بعدش زنگ خونمونو زدن
سریع در رو براش باز کردم تو تایمی ک برسه ب واحدمون چن بار منصرف شدم اما باز حشریت بهم غلبه میکرد
رفیقم اومد و ی چن ثانیه خوش و بش کردیم گفتم بریم اتاق پی اس بزیم

 

رفتیم اتاق من نشستیم ب بازی کردن حدودا ۱ ساعتی بازی کردیم و تو این حین فقط واسه هم کری میخوندیم ک دیگه احساس کردم وقتیشه نقشمو عملی کنم
یکم فکر کردم ک چجوری شروع کنم
یهو ی فکری زد ب کلم بهش گفتم بیا ی دست بازی کنیم اما تیم ها رندوم باشه اون موقع هرکی برد ینی بازیش از اون یکی بهتره و یکه نباید گنده گوزی کنه
گفت باشه
بهش گفتم حتی میتونم شرطی هم بازی‌کنیم ک کسی ک باخت دو طرفه بد بشه براش یکم فک کرد و قبول کرد
اول زدیم‌تیم هارو انتخاب شد و قبل شروع بازی گفتم خب شرط چی باشه؟
اولش گفت دوتا ساندویچ ک بهونه اوردم ک گفتم نه بعدش یکم فک کرد گفت شرطمون سره ی شارژ ۲۰ تومنی ایرانسل باشه بازم بهونه اوردم (اخه داشت از نقشم فاصله میگرفت) بعدش مثلا یکم فک کردمو بهش گفتم هرکی باخت میبندیمش ب تخت و قلقلکش میدیم
اولش چیزی نگفت یهو با خوشحالی گفت اوکی ک فهمیدم خوشش اومده از شرطم
بعدش بازیمونو شروع کردیم من اصلا حواسم ب بازی نبود فقط دوس داشتم زودتر ببازم و تایم بازی هم تموم شه
همینجوری تو فکر بودم ک یهو دیدم بله تایم بازی تموم شد و الکی الکی ۴ تا گل خوردم ازش
خیلی خوشحال شدم اما سعی کردم بروز ندم خوشحالیمو

 

الکی خودمو ناراحت نشون دادم بهش گفتم ک شرطو عوص کن و از این جور مزخرفات ک ی وقت شک نکنه
اونم قبول نکرد خداروشکر و هی میگفت بلنشو بریم شرطو اجرا کنیم
مثلا با اکراه بلنشدم رفتم سمت تخت دراز کشیدم‌گفتم بیا قلقلک بده اونم گفت اینجوری نه باید ببندمت
منم چن تا کمربند ورزشی داشتم اونارو دادم بهش و اونم منو بست ب تخت جوری ک ب شکم رو تخت بودم
اولش هی حرف میزد ک الان انقد قلقلکت میدم ک بشاشی تو خودت و اینجور حرفا
بعدش اومد از پشت نشست رو پاهام نزدیک کونم شروع کرد ب قلقک دادن پهلوهام منم داشتم میمردم از شدت خنده فقط دعا دعا میکردم زودتر جورابو ببینه یا ی اتفاقی بیوفته ک نقشمو بفهمه
بالاخره بعد اینکه کلی قلقک دادو دهنمو سرویس کرد اومد بره پایین ی چنگ ب کونم از روی شوخی زد ک من هیچی نگفتم اونم فک کنم چیزی متوجه نشدم و رفت پایین ک مثلا کف پاهامو قلقلک بده
اولش ک پامو دید گفت چرا جوراب پاته تو خونه ی ک گفتم عادتمه ک بعد چن ثانیه گفت جورابت از این شیشه ای زنونه ها نیس ک من هیچی نگفتم بعد یهو احساس کردم انگشتشو از جایی ک شلوارم پاره بود کرد تو و داره جورابه رو میبینه
یهو برگشت با حالت تعجب گفت ارمین جوراب شلواری پاته
یکم مکث کردم گفتم اره خیلی دوس دارم از این مدل جورابارو
چیزی نگفت حتی دیگه قلقلکم نمیداد کله شوک بود
تا اینکه مثلا ب شوخی گفتم چطوره بهم میاد
گفت چی
گفتم جورابه دیگه

 

گفت نمیدونم من فقط ی تیکه از پاتو دیدم بزار شلوارتو دربیارم تا ببینم بهت میاد یا نه
اینو ک گفت تو کونم عروسی شد اما سعی میکردم طبیعی جلوه بدم و حتی یکم مانعش بشم ک بازم خداروشکر لج بازی کرد و ب حرفم گوش نداد
دستشو گذاشت رو کمرمو و شلوارمو یهو از پام کلا دراورد
تا شلوارمو کشید پایین یهو برگشت گفت آآآآ عجب چیزی شدی ارمین ک چیزی نگفتم
یکم دست کشید ب پاهام از رو جوراب ک برگشتم بهش گفتم خب بسه دیگه
قلقلکمم دادی بیا دستامو باز کن داری خطری میشی
ی خنده ای کرد و گفت عمرن تازه رسیدیم ب اصل ماجرا
از این حرفش خیلی خوشم اومد اما فاز مخالف برداشتم ک بهش گفتم خفه باو بیا دستامو باز کن میزنم میکشمتا ک گفت تو الانشم منو کشتی
یکم پاهامو نوازش کرد و منم هی دادو بیداد میکرد اما گوشش بدهکار نبود
تا اینکه اومو جلوی صورتم و بهم گفت ارمین یچیزی بگم
گفتم خفه فقط بازم کن
گفت توروخدا گوش بده
گفتم بنال

 

گفت ارمین من و تو دوستیم و بیا نیازهای همو برطرف کنیم منم یهو با عصبانیت گفتم خفه میشی یا بکشمت
ک شروع کرد ب قسم خوردن ک بجان مادرم و بخدا و این حرفا ک همش بین خودمون میمونه
همینجوری داشت هی قسم میخورد ک من دیدم دیگه وقتشه چراغ سبز نشون بدم
داشت حرف میزد ک من سرمو گذاشتم روی تخت و دیگه هیچی نگفتم اما ممد داشت هنوز حرف میزد و یهو گفت اوکی
من هیچی نگفتم و یکم مکث کرد بالاخره دوهزاریش افتاد و فهمید ک چراغ سبزو نشون دادم
بلنشد سریع رفت پشت و شروع کرد مالوندن پاهام تو جوراب و چنگ زدن کونم
منم فقط ساک و بیحرکت وایساده بود و اینقد ذوق داشتم ک یادم رفت بگم لاقل دست و پاهامو باز کنه
اونم داشتم هی منو میمالوند و جون جون میکرد ک بلنشد و لخت شد کامل دراز کشید روم
از فشار کیرش ب کونم فهمیدم ک شرتم پاش نیس
یکم روم بود و داشت گردنمو مک میزد و میخورد اروم اروم داشت کمر میزد و کیرشو هی میزد ب کونم تا اینکه ی دفش کیرش و سوراخم مماس شدن و با ی کمر زدن کیرش خورد ب سوراخم ک ی اهه کوچیک گفتم ک همون اه گفتنم انگار شارژ کرده بود

 

بلنشد اومد جلوی صورتم نشست ی کیر حدودا ۱۶.۱۷ سانتی داشت فک کنم و گفت ارمین میشه بخوریش اولش گفتم نه و اصلا و کلی مخالفت کردم ک برگشت گفت اینجوری اگه خیس بشه با اب دهن طرف دردش کمتره
من ک میدونستم داره کسشر میگه و فرقی نمیکنه چجوری کیر رو خیس یا چربش کنم فقط باید خشک نباشه
خودمو زدم ب اون راه و متعجب گفتم جدی میگی ک گفت اره بخدا
منم گفتم باشه پ دست و پاهامو باز کنم ک بتونم بخورمش
اینجوری ک گفتم یکم شک کرد ک ب این سرعت قبول کردم ک براش بساکم و گفت نه بهت شک دارم فلن بازت نمیکنم
هرمدلی ک شد خودشمو بین من و قسمت بالایی تخت جا داد و کیرشو گذاشت جلو صورتم
منم دهنمو باز کردم و رفتم سراغ کیرش و خوردن و مک زدن
اولش ب نوکش یکم زبون زدم و شروع کردم ب ساک زدن و سرمو عقب جلو بردن و خوردن کیرشه ک واقعا داشت بهم حال میداد اما چون اولین بارم بود و بلد نبودم هی دندونم میخرد ب کیرش و میگفت دندون نزن و اخ و اوخ میکرد
بعد یکی دو دقیقه ساک زدن بیخیال شد و رفت سراغ کونم
یکم چنگ زد و مالوند و شرتمو از پام دراورد لای کونمو باز کرد گفت جوووون عجب سوراخی
یهو احساس کردم سرشو نزدیک کونم کرده

 

با دستاش دوطرف کونمو باز کرده بود و داشت سوراخمو لیس میزد من داشتم دیوونه میشدم و فقط ناله میکرد و نفسام تند تند شده بود اونم ول کن نبود و داشت روانیم میکرد با کاراش
با حالت درموندگی بهش گفتم ممد بسه توروخدا نلیسش دیونه شدم تا اینو گفتم دست کشید از لیسیدن و انگشتشو خیس کرد و گذاشت دم سوراخم یکم مالوند و بعد انگشتشو کرد تو کونم ی آخ ریز گفتم یکم انگشتشو عقب جلو کرد بعد دراورد یه تف انداخت رو سوراخم اینسری دو انگشتی داشت میکرد توم اروم اروم دوتا انگشتشم کرد تو و یکم مکث کرد شروع کرد ب عقب جلو کردن و انگشت کردن کونم
بعد چند دقیقه بلنشو نشست روی رون پاهام پایین کونم کیرشو با تف خیس کرد و نزدیک سوراخم کرد و اروم اروم سرشو حل داد تو کونم
احساس میکرد سوراخم داره منفجر میشه
بعد اروم اروم کیرشو تا دسته جا داد توم و کامل خوابید روم
شروع کرد ب خوردن گردنم و بعصی وقتا یکم کمر ریز میزد تا سوراخم باز بشه ی چند دقیقه این حرکت خاصی نمیکرد بعد دستشو اورد انداخت دور گردنم و شروع کرد ب یواش یواش تلنبه زدن
یکم درد داشت ولی زیاد نبود بعد چند دقیقه تلنبه زدن کیرشو دراورد و اومد جلوی صورتم گفت داره میاد بخورش ابمو
منم گفتم خفه شو باو عمرن همچین کاری بکنم ک گفت اگه نخوری ابمو میبرم میریزم رو لباس داخل کمدت ک منم مجبور شدم قبول کردم و دهنمو باز کردم کیرشو کرد تو دهنم یکم سرشو خوردم خودشم با دستاش جع زد تا ابش اومد و همشو خالی کرد تو دهنم
نمیخاستم قورتش بدم ولی انقد ابش زیاد بود یهو هول شدم یکمشو قورت دادم ک دیدم زیادم بد طعم نیس و بقیشم کامل قورت دادم و ممدم کنارم دراز کشید و بیحال بود
بهش گفتم بسه دیگه دستمو باز کن گفت نه هنوز کارت دارم و انقد حشریم کرده بودی ابم زود اومد منم گفتم بسه ممدجان حالا سریه بعدی ی روز دیگه طولانی تر سکس میکنیم ک دیدم اصلن گوش نمیده ب حرفام

 

چن دقیقه بعد بلنشد رفت از اتاق بیرون و یهو صدا زد روغن کجا دارید
گفتم چ روغنی
گفت روغنی غدا درس میکنید دیگه ک منم بهش ادرس دادم و پیدا کرد دیدم با ظرف روغن اومد تو اتاق
یکم ریخت کف دستشو مالید ب کیرش و حسابی چربش کرد
دوباره نشست روم و یکمم روعن زد ب سوراخم و سر کیرشو گذاشت رو سوراخمو فشارش داد تو ک بدجوری اولش دردم گرفت
فهمید ک درد داشته یکم مکث کرد بعد دوباره شروع کرد ب تلنبه زدن و گاییدن کونم
ی چن دقیقه ای گذشت و داشت منو میکرد ک تازه اون حس خوبی ک موقع کون دادن میاد سراغ طرف تازه داشتم حس میکردمو و حسابی حشری شده بودم و هی زیرش ناله میکرد و اخ و اوخ میکرد و میگفتم ممد جونم حسابی گشادم کن سوراخمو پارش کن و از اینجور حرفا
تو اوج لذت بودم ک کیرشو دراورد و رفت سراغ دستو پاهام و بازم کرد
منو از رو تخت بلند کرد چسبوند ب دیوار و یکم ب کمرم فشار اورد تا کونم قنبل بشه
کیرشو با دستش گرفت گذاشت دم سوراخم و کرد توم
شروع کرد ب تلنبه زدن

 

صورت و دستای من رو دیوار بود ممدم دستاشو گذاشت بغل دستام و داشت تن تن کونمو فتح میکرد ک یهو دستشو برد سمت کیرم ک داشت میترکید
یکم باهاش ور رفت و دستشو چرب کرد شروع کرد برام جغ زدن و جر دادن کونم
لذت خیلیییی زیادی داشت
یکم ک کیرمو مالید یهو بدنم لرزید و ابم ریخت بیرون و شل شدم ک دیدم ول کن کونم نیست و خودمو کشید جلو تا کیرش دربیاد اما هنو کامل درنیومده بود ک یهو منو چسبوند کامل ب دیوار و خودشم چسبید بهم و کیرش تا ته رفت تو کونم و گفت هنو کارم تموم نشده و ب طرز وحشیانه ای داشت کونمو میکرد ک دیگه داشت دردش زیاد میشد و فقط اخ و اه و ناله میکردم
ک بالاخره از فشارش ب سمت بدنم فهمیدم داره ارضا میشه ک بهش گفتم تو نریز ک از لرزیدن بدنش فهمیدم ارضا شده تو کونم و همه ی ابشو خالی کرد تو کونم و ولو شد رو تخت و منم همونجا نشستم رو زمین ک دیدم ابش داره از کونم سرازیر میشه ک دویدم دسشویی و خودمو خالی کردم ولی #بدجوری #دردم #گرفته #بود
اومدم بیرون و دیدم داره لباساشو میپوشه و منم رفتم #سراغ لباسامو و جورابمم دراوردم و رفتیم بیرون تا ی چیزی بخوریم و #نشستیم روی #مبل و اولش هیچی نمیگفتیم #بهم ‌اما بعدش انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده بینمون شروع کردیم‌ب حرف زدن #عادی و همیشگیمون

 

 

نوشته: #ارمین #کون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *