معرفت کونیانه

حالم خوب نبود احتیاج به سکس داشتم تو گروه های تلگرامی دنبال کیس بودم از شهر خودمون کیس مناسب پیدا نمی شد کلافه شده بودم با جق زدنم خالی نمی شدم گفتم شاید از شهرای نزدیک اطراف کسی پیدا بشه که یه پسر همسن خودم و جذاب پیدا شد یکم چت کردیم عکس دادیم و قرار گذاشتیم فرداش صبح زود بلند شدم رفتم جای تاکسیای بین شهری سوار شدم بعد یه ساعت رسیدم مقصد زنگ زدم بهش آدرس داد رفتم پیشش یه پسر قد بلند و جذاب بود بهم گفته بود مکان دارم ولی نگفته بود کجاس سوار تاکسی شدیم بریم مکانش گفت خونه دوستمه من فکر کردم کسی نیست رفتیم تو دیدم یه خونه مجردیه سه نفر خوابن با خودم گفتم کارم تمومه چهار نفری جرم میدن

 

رفتیم تو بیدار شدن سلام و احوال پرسی انگار میدونستن چه خبره پسره اسمش امیرحسین بود بهشون گفت ما میریم تو اتاق حیاط گفتن باشه رفتم یه انباری تو حیاط فرش داشت و یه مبل کهنه اونجا بود و کلی وسیله در انباری یه تیکه شیشه نداشت شروع کردیم همو بغل گرفتیم لبامون رفت رو هم آروم لب میگرفتیم داشتم منفجر میشدم چون لب گرفتنو دوس دارم کم کم همزمان که لب میگرفتیم دستامون رفت رو کیر هم برا همدیگه میمالیدیم کیرامون شق شده بود بعد کلی لب خوردن اومد سراغ گردنم و و مثل دیوونه ها لیس میزد منم حشری تر میشدم صدای آخ و اوخم در اومده بود لباسمو در آورد و خودشم لخت شد منم دوس داشتم گردنشو بخورم شروع کردم به خوردن کم کم اومدم سراغ سینه هاش که خیلی خوشش میومد گفت نوک سینه هامو زبون بزن بعد کلی سینه خوردن رفتم سراغ کیرش داشت میترکید جون چه خوشمزه بود کیرش 17 سانتی بود و کلفت کل کیرش رو تو دهنم حس میکردم و اوق میزدم گاهی تو دهنم تلمبه میزد چه حالی داشت منو انداخت رو مبل گفت بزار میخوام برات ساک بزنم

 

شروع کرد به خوردن کیرم حرفه ای داشت برام میخورد تو فضا بودم گفتم آبم زود میاد دیگه بسه خوردی گفت باشه گفت بیا پس اول تو بکن من آبم دیر میاد دراز کشید کف اتاق لای کون خوشگلشو باز کردم یه تف انداختم دم سوراخش و کیرمو خیس کردم آروم آروم کردم توش کیرم راحت رفت تو معلوم بود زیاد سکس میکنه چندتا تلمبه زدم آبم اومد گفت وقتی خواست بیاد بریز رو شکمم خوشم میاد خلاصه آبم زود اومد ریختم رو شکمش و آبمو پاک کرد حالا نوبت اون بود بکنه افتاد به جونم شروع کرد خوردن سوراخم خیلی لذت بخش بود با نوک زبونش با سوراخم بازی میکرد تا سوراخم حسابی خیس شد آماده کردن کیرشو گذاشت دم سوراخم آروم کرد تو درد داشت گفتم آروم آخ آخ داشتم که تلمبه هاش محکم تر شد کم کم دردش تبدیل به لذت شد خیس عرق شده بودیم جفتمون کیرشو کشید بیرون پاهامو داد بالا کیرشو دوباره کرد تو سوراخم همینجوری که داشت تلمبه میزد دیدم دوستاش از در دارن نگاه میکنن من ترسیدم گفت چی میخواین یکی شون گفت دوستت بیاد پیشمون یعنی بیاد با ما سکس کنه که گفت نه خودم میام که رفتن امیر حسینم دوباره شروع کرد به کردن اینقدر تو کونم تلمبه زد تا آبش اومد دادش بلند شد آبشو ریخت تو کونم

 

بی حال شده بودیم نای راه رفتن نداشتیم که لباس پوشیدیم و از انباری رفتیم داخل خونه سه کیر منتظر ما یکیشون خیلی خوشگل بود حاضر بودم بهش بدم ولی امیرحسین نزاشت بهم دست بزنن چون مهمونش بودم خودش رفت نوبتی به هر سه تا شون داد و من داشتم نگاه میکردم دلم براش سوخت گفتم کاش اینجا نمیومدیم امیرحسین پسر جذابی کاش به این راحتی با همه سکس نمیکرد از خونه اومدیم بیرون از #بقالی یه نخ #سیگار گرفت و کشید گفت هر وقت دوس داشتی بیا حال کنیم خداحافظی کردیم و من دیگه سراغش نرفتم .

 

#امیدوارم #خوشتون #اومده #باشه

 

نوشته: #پرشین #گی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *