حال دادن به کون خانوم معلم

سلام .

ماجرا از اون جایی شروع میشه که من در کلاس دوم دبیرستان تو درس شیمی یکم ضعیف شدم و مجبور به گرفتن معلم خصوصی در منزل شدم از اونجایی که معلم شیمی من یه زن بود اول های کلاس هامون اصلا او وسط درس کیرم راست نمیشد چون اصلا به این این چیزا فکر نمیکردم میدونید چرا چون اوایل خودش رو وسط تدریس میپوشوند و اها اینو بگم که چادری بود. دیگه چند ماهی بود که کلاس میذاشتیم و میذاریم ما از تویه تلگرام باهام واسه کلاس بعدی هماهنگ میکردیم که تو این میان بعضی وقت ها هم پی ام میدادیم

 

اون متولد 75 بود و من متولد79 چهار سال ازم بزرگ تر بود
دیگه از چندین جلسه قبل یکم خودمونی تر شده بود و لباس رو در میاورد و یه لباس آسین دار بلند میپوشید و با شال جلویه سینه هاشو میگرفت اون کون خیلی بزرگ و خوشگلی داشت و سینه هاش هم از 85 فکر کنم بزرگتر بود ولی خیلی خوش فرم بود من یه چند جلسه قبل موقعی که اومد خونمون کسی خونه نبود فقط ما دوتا بودیم البته جلسه این جوری داشتیم ولی اون روز به سکس ختم شد که من خیلی سینه هاشو نگاه میکردم اصلا حواسم به درس نبود و اونم خیلی حشری بود و قشنگ میشد حشری بودن رو از تو چشاش فهمید به من گفت من میرم دسشویی وقتی پاشد از رو مبل به شمت دست شویی که رفت من یهو چشم رو بردم سمت کونش و داشتم هی نگاه میکردم تو دلم میگفتم واییی چه کونی داره چی میشه ما یه سکس بکنیم بزنم کونشو جرررر بدم ولی فکر میکردم اصلا این اتفاق نمیوفته همیشه فکر میکردم الکی ولی موقعی که برگرشت من چشم یکسره تو سینه هاش بود اونم فهمیده بود خیلی یادم نمیاد که بحث سر چی بود که یکم رفت تو کار سکس و اینجور چیزا که موقعی که باهم صحبت میکردیم بعدش دست منو گرفت منم سریع رفتم سراغ سینه هاش و گفتم ازت خواهش میکنم بیا این کار اینجام بدیم اونم گفتش اااا چیکار میکنی مثلا میخواست بگه من تمایل ندارم حالا خودش بیشتر از من میخواست ها…

 

انقدر شق کرده بودم که کیرم درد گرفته بود داشت میترکید من باهوش سریع شروع کردم به لب گرفتن و رفتم سراغ سینه های بزرگ حشری کنندش گفتم برگرد شورتو کشید پایین وقتی کونشو دیدم داشتم جق میزدم دیگه از شدت بی تابی گفت ببین من این دفعه ی اولمه خودتم بکشی از کس نمیدم و از کونم که دردم میاد گفتم بهش پس چیکار کنم بشینم کون تو رو نگاه کنمو جق بزنم باهاش گفت دیگه من نمیدونم یکم باهاش صحبت کردم و بعد گرفت برام ساک زدن نمیدونید ها هم یه بار که دهنشو تو کیرم بالا پایین میکرد میخواست آبم بیاد بهش گفتم بسه برگشت و کونش رو داشتم لیس میزدم نوک زبونم رو کردم تو سوراخ کون تنگش که چسبیده چسبیده بود سر کیرمو یه تف مشتی زدم و اروم کردم تو کونش یه آاااااخ بلند گفت و جلو دهنش رو گرفتم همین جوری سر کیرم تو کونش بود هم میخواستم یکم فشار بدم بیشتر بره آخ و اوخ میکرد گفتم یکم تحمل کن دیگه نمیدونید از اخ و اوخ اون من چه حسی بهم دس داده بود بعدش انقدر آروم اروم عقب جلو میکردم که نزدیک یک ربع فقط درگیر تو کونش کردم بودم دیگه داشت گریه میکرد هی منو با دستاش میخواست بکشه عقب داد میزد ااااای درد گرفت داره میسوزه ولم کن بسه من هی آرومش میکردم دقگه بعد اینکه کامل کردم تو کونش اروم کشیدم بیرون و دوباره همین کارو کردم و اتقدر کردم کردم کردش دیگه اخر کاری ها سینه هاش تنگ قرپز شده بود انقدر که فشار داده بودمشون خودش گفته بود دیگه هم کونم داره میسوزه هم سینه هام خلاصه دیگه دیدم داره آبم میاد منم کم نیاوردم و دهنش و باز کردم و بعد چند ثانیه ساک ابمو ریختم تو دهنش از روزای بعد دیگه دعا دعا میکردم تا خونه خالی شه تا با باهم سکس کنیم اونم از کون بزرگ و تنگش ما بعد این جریان 2 بار دیگه سکس کردیم و هنوزم میخوایم من منتظرم دوباره یه موقعیتی پیش بیاد …

 
نوشته: مهران فنچعلی

یک دیدگاه برای “حال دادن به کون خانوم معلم

پاسخ دهید