کلفتی کیرش

سلام من آرمین هستم ۱۸ سال دارم یه پسر قد بلند کونم کوچیکه اما قلنبس میخوام اولین کونی که دادمو باعث شد یه کونیه حرفه ایی بشمو واستون تعریف کنم

من یه دوست داشتم اسمش صادق بود قدش کوتاه بود من با صادق خیلی خوب بودم رفتو برگشت مدرسه باهم بودیم خونه هم دیگه میرفتیم یه روز که واسه تحقیق خونه یکی از دوستای دیگمون بودیم منو صادق رو تخت دراز کشیده بودیم من داشتم واسه او یکی دوستم میخوندم اونم مینوشت یه لحظه پشتمو بهش کردم منو انگشت کرد به شوخی منم زدمش که نکنو ازین حرفا ولی خوشم اومد از انگشتش هی از قصد بر میگشتمو اونم انگشت میکردو کونمو میمالید منم میزدمش اون روز گذشتو من مریض شدمو مدرسه نرفتم معلم درس داده بود منم بلد
نبودم صادق گفت بیا خونمون با هم بخونیم منم فکر کردم مامانش اینا خونن اصلا فکرشو نمیکردم تنها باشه

رفتم دیدم تنهاس به رو خودم نیاوردم نشستیم شروع کردیم به خوندن صادق در حین درس دادن پشتو کمر منو
میمالوند کیرم سیخ شده بود حال میداد بهش چیزی نمیگفتم دستش رفت پایین تر دمه شورتم بازم برد پایین تو کونم گفتم صادق چیکار میکنی گفت حال نمیده گفتم میده اما بده گفت نه بابا بد چیه حالشو ببر دیگه دستش رو کونه من بودو کم کم انگشت میکرد تو کونم وای که چه حالی میداد دیگه من درسو بیخیال شدم به شکم خوابیدم کلا شلوارو در آوردم صادق هم کونمو میمالیدو منم کیف میکردم بهش گفتم بعدش میخوای چی کار کنی گفت یه آمپول دارم میخوام بدم خیسش کنی بعد بزنم تو سولاخت ازین حرفاش خوشم میومد حشری تر میشدم بعد بر گشتم شلوارشو در آوردم کیرشو دیدم واقعا ترسیدمو تعجب کردم که این کوتوله چه کیری داره دو برابر کیر من بود واسش یکم مالوندمو بعدش برای اولین بار که خیلی ناشی بودم ساک زدم خیلی حال میداد

کیرش عجیب خوشمزه بود بعد صادق بهم گفت به پشت بخواب پاهاتو بده بالا رفت کرم هم آوردو اومد بین
پاهام نشست کرمو مالید به سوراخه منو کیرش من از درد دادن خبر نداشتم خیلی روتین رفتیم جلو وقتی که فرو کرد سرش رفت تو داد زدم که نکن غلط کردم اما اون رو من بود نتونستم از زیرش در برم تقلا کردم نشد اونم که بعدها فهمیدم تو کوچشون کسی نبود که این نکرده باشه همرو چاقال کرده بود از جمله من حرفه ایی بود کم کم فرو میکردو مکث میکرد وقتی که جا باز شد منم دردم خوابید شروع کرد تلنبه زدن انقد کرد که خسته شد حالتو عوض کرد من نشستم بالا پایین شدن روی کیرش بعد منم خسته شدم سجده کردم اونم پشتم بود افتاد به کردن تا آبش اومد آبشو ریخت روی سوراخم بعدشم هی انگشت کرد بیحال افتاد رو من کیرشم تو کونم بود تا کوچیک شد بعد ۱۰دقیقه بلند شد با دستمال آبشو پاک کرد کیرشو رفت شست من داشتم لباس میپوشیدم دوباره اومد منو مالوندن که من نزاشتم بکنه فقط ساک زدم آبش اومد آبشم خوردم کلا دفعه اول همه تجربه هارو کسب کردم بعد از اون دیگه زیر زمین خونشون مکان ما بود یه روز در میون بهش میدم خیلی لذت بخشه الانم که دانشگاه میرم هنوز بهش میدم پسر داییم و پسر عمم هم به بکن های من اضافه شدن دوس دارم به ۲نفر همزمان بدم اما هنوز نشده
کیر دوست دارم

پاسخ دهید